Hissautomat - En effektivare lagerlösning

Vad är en hissautomat?

En hissautomat är en maskin som används för att hantera och lagra godset på ett effektivt sätt. Det är en typ av automatiserat lagringssystem som automatiskt placerar och hämtar varor från hyllor och rullar till och från operatören. Hissautomater är utformade för att optimera plockhastigheten och den totala lagringskapaciteten genom att använda vertikal utnyttjande av utrymmet. Dessa system är anpassningsbara och kan anpassas för att uppfylla de specifika kraven hos en organisation. De är också kända för att öka säkerheten och effektiviteten i lagerhanteringen, samtidigt som de reducerar arbetsbelastningen och förbättrar ergonomin för anställda. När en operatör begär en artikel, flyttar hissen automatiskt till rätt hylla och placerar artikeln på en bricka som levereras till operatören på en bekväm arbetshöjd. Denna teknik minskar tiden och mängden steg som behövs för att hämta en artikel, vilket ger en ökad produktivitet. Hissautomater är vanligt förekommande i lager- och distributionscentraler där hanteringen av godset är en viktig del av verksamheten.

Vad finns det fördelar med en hissautomat?

  • FÖRBÄTTRAD ERGONOMI –  En hissautomat har en unik funktion som gör att operatören slipper gå runt i lagerutrymmet för att söka efter de artiklar som behövs. I stället levereras artiklarna snabbt och effektivt till operatören på en bricka som är placerad på en bekväm arbetshöjd. Denna funktion sparar inte bara tid, men också många steg jämfört med ett traditionellt lager.Viktigt att notera är att den bättre ergonomin som en hissautomat erbjuder också bidrar till en minskad sjukfrånvaro bland personalen. Belastningen på kroppen minskar nämligen betydligt jämfört med traditionella lagerlösningar och lagerinredning, vilket leder till en friskare och mer produktiv arbetsplats.

 

  • PLATSBESPARING – En hissautomat är en utmärkt lösning för företag som är i behov av mer effektiv platsanvändning för sitt lager. Genom att utnyttja takhöjden i lagerlokalen kan hissautomater spara på den värdefulla golvytan. Detta gör det möjligt att lagra mer gods på samma yta samtidigt som den förblir åtkomlig och enkel att hantera. För att effektivisera din lokaloptimering och uppnå bästa möjliga utnyttjande av ditt utrymme, är det viktigt att inte bara ha maximal lagringsvolym på minsta golvyta, utan också ha rätt kringutrustning och ett optimal flöde på godset från hissautomaten till distribution eller produktion i ditt eget företag. Totallager har en team av erfarna och kompetenta medarbetare som kan hjälpa till att föreslå logistiklösningar som ger stora mervärden och maximalt utnyttjande.

 

  • ÖKA PLOCKHASTIGHETEN – En hissautomat är en teknisk lösning som hjälper till att effektivisera plockprocessen i en industriell miljö. I stället för att personalen behöver gå runt i lokalen och leta efter varje artikel, kommer artiklarna direkt till operatören på en bricka i hanteringsöppningen. Detta ökar hastigheten på plockprocessen, eftersom operatören kan fortsätta med nästa artikel direkt efter det att den första har plockats. Generellt kan en operatör vid en hissautomat klara upp till fyra gånger fler plock under samma tid jämfört med en traditionell lagerlösning. En hissautomat är en enkel och effektiv lösning för att öka produktiviteten och effektivisera plockprocessen.

 

  • GOODS TO PERSON (GTP) – Goods-to-Person (GTP) är en logistikteknik som syftar till att automatisera och effektivisera processen för att hitta och plocka varor i en lagermiljö. Denna teknik använder system som robotar, följdsystem och andra teknologier för att automatiskt plocka varor från lagerhyllor och leverera dem till arbetsplatser för paketering eller expediering. Genom att använda GTP kan lagerarbetare undvika fysiskt arbete med att ta sig fram till varor och välja dem från hyllor, samtidigt som processen blir mer effektiv eftersom robotar och andra teknologier kan hantera större mängder varor snabbare och mer noggrant än människor.Goods-to-Person-teknik är ett viktigt verktyg för att öka produktiviteten och förbättra kundupplevelsen i e-handel och andra lagerbaserade verksamheter.

Tillbehör

David Persson

Försäljning & inköp

Anton Klasson

Försäljning & montering

Välkommen att kontakta oss