Totallager Sweden AB 5 Köpvillkor

Köpvillkor

Vi ingår avtal med företag, myndigheter och organisationer.

1) Handla på Totallager Sweden AB

En leveransbekräftelse skickas till din registrerade mailadress när köpet gått igenom. Beställda produkter förblir Totallager Sweden AB egendom till dess de till fullo är betalda.

Vi reserverar oss mot slutförsäljning och vi förbehåller oss rätten att rest notera eller annullera beställningar.

 

2) Priser och betalsätt:

Priser

Våra priser anges i svenska kronor (SEK) exklusive moms.
Priserna gäller tills vidare. För produkter som ingår i olika kampanjer gäller priserna under aktuell kampanjperiod. Efter mottagen och bekräftad beställning kan pris endast ändras på grund av omständigheter som vi inte råder över (t.ex. höjda skatter, valutaförändringar och råvaruförändringar etc.) samt vid uppenbara felaktigheter i det angivna priset.

Faktura

Vid faktura köp görs en sedvanlig kreditupplysning. Detta kan innebära att vi kräver förskottsbetalning. Fakturan skickas separat från försändelsen till registrerad fakturaadress/mailadress (önskas annan fakturaadress så kontakta vår kundtjänst eller ange det på din beställning) och ska vara betald inom 20 dagar. Betalas fakturan efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta. Behöver vi skicka en påminnelse tillkommer det en avgift för det.

Förskottsfaktura

I de fall du önskar förskottsbetala din beställning kontaktar du vår Kundtjänst som tar emot din beställning och tillhandahåller den information du behöver för att genomföra förskottsbetalningen.

 

3) Frakt och leveransinformation

Vår normala leveranstid till dig på lagerförda produkter ligger på ca 3–5 arbetsdagar efter mottagen och bekräftad beställning. Leveransen sker på vardagar kl. 07:00–16:00 och kan endast ske till fysisk adress i gatuplan, ej till boxadresser. Datum för när godset ska skickas från oss eller från någon av våra leverantörer finns angivet på din mejlade leveransbekräftelse.

I de fall du som företagskund har ett eget transportbolag/avtal är leveransvillkoret FCA (Free Carrier/Fritt avlämnat till köparens transportör vid våra angivna lager). Vi bokar då transporten med önskat transportbolag på ditt kundnummer och du som vår kund ansvarar själv för transportförsäkring och transportskadereglering. Ange den informationen i samband med ditt köp i kassan på webben eller i samtal med vår Kundtjänst.

Hinder hos kund i samband med leveranstillfället

Om inte leveransen kan ske på grund av någon form av hinder hos kunden, kommer leveransen gå tillbaka med transportbolaget och de försöker att kontakta dig för att komma överens om ett nytt utkörningstillfälle. I och med detta kommer en ny utkörningskostnad debiteras. Om sändningen ej har kunnat levereras inom 3 dagar efter första försök tillkommer en terminalkostnad om 150 kr per dag tills dess att leveransen har levererats.
Efter 15 dagar returneras sändningen till oss. Alla tillkommande extra kostnader debiterar vi kund i efterhand.

Tänk på att:
  • Se till att det finns någon som tar emot och besiktigar varorna när de anländer och anmärker på ev. skador eller saknat gods.
  • Meddela om det finns särskilda restriktioner mot fordonstrafik/hinder för framkomlighet vid leveransadressen
  • Vid större leveranser kan det behövas tillgång till truck eller lastbrygga vid lossning, om detta saknas kontakta vår Kundtjänst vid beställningen för att säkerställa att godset går på bil med bakgavellift.
  • Tänk på att varan/varorna går att bära in utan risk för skada på person eller egendom vid köp av tilläggstjänst Inbärning.

 

Transportskador

Företag/Juridisk person: Vid saknat gods eller synlig skada på emballaget vid leveranstillfället måste detta anges till chauffören och på fraktsedeln/handscannern innan försändelsen kvitteras. För att reklamationen mot transportbolaget ska kunna hanteras korrekt måste du spara emballaget, adresslappen samt eventuell pall som kom med den fraktskadade försändelsen.

Om produkten har en dold skada, ska det anmälas omgående till vår Kundtjänst dock senast inom 5 dagar efter mottagen försändelse. Vid varje anmälan behöver vi en bild på skadan både på emballage och produkt, en bild på följesedel/adresslapp där sändningsid framgår. Vi kommer att ombesörja en ny leverans kostnadsfritt för dig som kund så att du får en felfri produkt.

Force Majeure
Totallager Sweden AB är inte ansvariga för skada eller försening som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, mobilisering, krigshändelse, beslag, valutarestriktion, systemfel, fel eller inskränkningar i leveranser från underleverantörer, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet som antingen hindrar eller försvårar Totallager Sweden AB att fullgörande i sådan grad att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Montering

Behöver du hjälp med montering så har vi ett nätverk med montörer runt om i landet som kan vara behjälpliga för montering av din beställning hos oss. Kontakt vår Kundtjänst för bokning och prisuppgift.

 

5) Returrätt

På produkter som inte är måttanpassade har du returrätt.

Om du väljer att returnera varan måste den vara i väsentligt oförändrat skick. Vi krediterar/återbetalar upp till 80% av försäljningspriset, dock ej frakterna. Om varan är undersökt mer än vad som anses tillräckligt och/eller att varan är skadad eller använd har vi rätt att göra en värdeminskning på upp till 100%. Alla eventuella tillbehör, instruktionsböcker, etc. måste finnas med vid returen. Tänk på att du bär ansvaret vid returen till av oss angiven adress och att du står för returfrakten med vårt eller annat fraktavtal, tänk därför på att emballera varan väl.

Originalförpackningen är alltid det bästa skyddet. Om du vill returnera någon vara måste du ta kontakt med oss och får din returförfrågan godkänd innan du returnera godset.

Inför större beställningar!
Vid större beställningar, exempelvis flera av samma produkt. För att underlätta för dig som kund, vänligen beställ hem ett provexemplar först. Om du är nöjd vänligen lägg den totala beställningen. Vill du rådfråga oss vänligen kontakta kundtjänst.

Reservationer
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, såsom pris eller annan information. På grund av tekniska orsaker kan det även vara svårt att ange exakta färgnyanser på produkterna i katalogen och på hemsidan.
Vi förbehåller oss rätten till pris- och konstruktionsändringar, samt felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll.

 

6) Återbetalning

En återbetalning/kreditering sker alltid till det ursprungliga betalsättet. Detta sker normalt inom 14 arbetsdagar från det att varan mottagits på den av oss angivna returadressen.

 

7) Garanti och reklamation

Vår målsättning är och har alltid varit att du ska känna dig trygg med dina produktval hos oss. Vi erbjuder dig minst 1 års garanti på samtliga produkter.

Garantin gäller funktionsfel och tillverkningsfel som uppkommer under garantitiden. Garantin gäller inte fel som uppstår vid normalt slitage eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende.

 

I det fall du önskar reklamera din produkt ber vid dig kontakta oss så snart som felet uppkommer. Totallager Sweden AB kommer att undersöka produkten och avgöra om problemet omfattas av garantin. Om så är fallet kommer vi att reparera den defekta produkten, ersätta den med en likadan, alternativt en likvärdig produkt. Totallager Sweden AB står för de kostnader som uppkommer i samband med reparationen alt utbyte av produkt såsom ev. fraktkostnad. Dock inte för indirekta skador eller kostnader som tex inkomstbortfall, fördyrade kostnader, skador på annat gods eller likande följdeffekter.