Totallager Sweden AB 5 Upptäck vårt begagnade sortiment 5 Kategori: Begagnade hissautomater

Begagnade hissautomater

Köp din begagnade hissautomat hos oss på Totallager!

Automatiseringen av ditt lager är en viktig del för att skapa en säker och effektiv arbetsmiljö. Med hjälp av en begagnad hissautomat kan du frigöra upp till 90% av din lageryta och samtidigt minimera antalet felplockningar. En hissautomat är inte bara en kostnadseffektiv lösning, utan också ett hållbart alternativ som bidrar till en mer miljömedveten verksamhet.

Innan leverans genomgår alla våra produkter en noggrann besiktning och inventering för att säkerställa att de fungerar optimalt. Vi har alltid lagerförda maskiner tillgängliga för omgående leverans. Du kan känna dig trygg med din investering eftersom alla våra hissautomater är certifierade och testade.

Monteringen av din maskinen inkluderas alltid i priset och utförs av vårt erfarna team av certifierade montörer. Vi har lång erfarenhet och rätt kompetens för att säkerställa en korrekt driftsättning av din hissautomat. Vi vill hjälpa dig att få mest möjliga ut av din investering och säkerställa en framgångsrik integration av din maskin.

Det är dock viktigt att påpeka att det i vissa fall kan vara mer lämpligt att anlita våra montörer, än att montera själv. En felaktig driftsättning kan leda till att maskinen inte fungerar som den ska och det är viktigt att du som kund är helt nöjd med din investering. Låt oss hjälpa dig att skapa en säker och effektiv arbetsmiljö med hjälp av en hissautomat.

Spara pengar och bidra till en mer hållbar framtid med en begagnad hissautomat eller paternosterverk. Väl underhållen lagerautomation har en livslängd på 20-30 år. Trots det är det förvånansvärt många företag som inte är medvetna om möjligheten att sälja sin begagnade lagerautomation, vilket leder till att fungerande maskiner skickas till soptippen. Denna hantering är en stor förlust både för företaget och miljön, eftersom produktionen av en ton ny plåt medför utsläpp av nära två ton koldioxid. Välj att investera i begagnad lagerautomation för att göra en skillnad.

Skötselråd från Totallager:

  • Se till att maskinen är rengjord och fri från smuts och damm regelbundet.
  • Kontrollera elektriska kopplingar och ledningar regelbundet för att säkerställa säker användning.
  • Se till att säkerhetsutrustning och larmsystem fungerar korrekt och är väl underhållna.
  • Planera regelbunden underhåll och reparation för att säkerställa lång livslängd och god funktion.
  • Använd bara originaldelar och tillbehör för att säkerställa korrekt funktion och förhindra skador på maskinen.
  • Använd rätt teknik vid belastning och lastning för att undvika skador på maskinen och förhindra olyckor.
  • Uppdatera alltid maskinens programvara för att säkerställa att den är uppdaterad med senaste säkerhetsfunktioner och förbättringar.
  • Konsultera med en professionell vid större reparationer och underhåll för att säkerställa en korrekt utförande.