Totallager Sweden AB 5 Upptäck vårt begagnade sortiment 5 Category: Begagnade paternosterverk

Begagnade paternosterverk

Köp ditt begagnade paternosterverk hos oss på Totallager!

Automatiseringen av ditt lager är en viktig del för att skapa en säker och effektiv arbetsmiljö. Med hjälp av en begagnad paternosterverk kan du frigöra upp till 90% av din lageryta och samtidigt minimera antalet felplockningar. Ett paternosterverk är inte bara en kostnadseffektiv lösning, utan också ett hållbart alternativ som bidrar till en mer miljömedveten verksamhet.

Det finns flera fördelar med att köpa begagnade paternoster från totallager. Här är några av de främsta skälen:

 1. Kostnadseffektivt: Begagnade paternoster är ofta billigare än nya enheter, vilket kan hjälpa företag att spara pengar på sin investering.
 2. Miljövänligt: Genom att köpa begagnat minskar man utsläppen från produktionen av nya enheter, samtidigt som man undviker att skicka fungerande maskiner till soptippen.
 3. Tillförlitligt: Begagnade paternoster har ofta redan bevisat sin kapacitet och tillförlitlighet under många år, och har ofta genomgått en noggrann inspektion och reparation innan de säljs.
 4. Enkelt att integrera: Begagnade paternoster är ofta kompatibla med befintlig lagerautomation, vilket gör det enklare och snabbare att integrera enheter i ett befintligt system.
 5. Högre lagerkapacitet: Denna sortens lagerinredning kan frigöra upp till 90% av lagerutrymmet, vilket kan göra det möjligt att öka kapaciteten och hantera större lagerbehov.

Sammantaget är det många fördelar med att köpa begagnade paternoster från totallager, och det är en bra investering för företag som vill ha en mer effektiv, kostnadseffektiv och hållbar arbetsplats.

Vad är ett paternosterverk?

Der är en typ av lagerautomation som används för att hantera och organisera varulagring. Det är en form av vertikalt lagersystem där varor är förvarade på en serie av plattformar som rör sig upp och ner mellan våningar. Varje plattform fungerar som en hylla där varorna är placerade.

Paternosterverken används ofta i stora lageranläggningar, fabriker och produktionsenheter där det är viktigt att effektivt hantera och organisera en stor mängd varor. De är utformade för att öka lagerns kapacitet, minimera platsbehovet och öka effektiviteten i materialhanteringen.

Paternosterverken är utrustade med en serie av vagnar eller korgar som kan hämta och lämna varor på olika nivåer. Dessa korgar används för att transportera varor till och från den plattform som önskas.

En väl underhållen paternoster kan vara en mycket effektiv och hållbar lösning för att hantera och organisera varulagring, men det kräver också säkerhet och regelbundet underhåll för att fungera optimalt.

Skötselråd för paternosterverk:

 • Se till att regelbundet genomföra inspektioner av paternosterverket för att upptäcka eventuella problem i god tid
 • Kontrollera regelbundet bälten, styrningar och lager för att se till att de fungerar som de ska och ersätt om nödvändigt
 • Se till att säkerhetsutrustning såsom skyddsräcken och nödstoppknappar fungerar som de ska
 • Rengör regelbundet maskinen för att undvika onödig slitage och förbättra säkerheten
 • Övervaka och reglera belastningen på maskinen för att säkerställa att det inte överskrider dess kapacitet
 • Anlita en professionell för regelbunden underhåll och reparationer, särskilt vid problem med maskinens kärnkomponenter.
Just nu har vi inga begagnade maskiner på lager. Söker du nått specifikt? - Välkommen att kontakta oss med din förfrågan!