Materialhantering

För att skapa ett effektivt och ergonomiskt lager krävs en bra materialhantering.

Det går inte komma undan förflyttningar och hantering av material på ett lager eller i en produktion men med en bra materialhantering skapas både en säkrare och mer hållbar arbetsmiljö på företaget. Vi erbjuder både traditionell materialhantering så som vagnar, tippcontainrar, pallyftare men även automatiserad materialhantering i form av hissautomater, paternosterverk, rullbanor och mycket mer.

Automatiserad materialhantering är både säkert, effektivt och sparar på lagerarbetarnas kroppar. En hissautomat lagrar gods på höjden för att sedan köra fram hyllplanet som önskas. Spara upp till 90% av golvytan på lagret samtidigt som risk för felplock minskas. Det finns många fina hissautomater och paternostervekt på lager för omgående leverans.  Klicka på länken för att läsa mer om de Begagnade hissautomaterna och paternosterverken

 

 

Tillbehör

David Persson

Försäljning & inköp

Anton Klasson

Försäljning & montering

Välkommen att kontakta oss